CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante:

 

 1. Direcția arhitect șef, Compartimentul planificare urbanistică zonală

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;

 

 1. Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul managementul informatic

– consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 ani;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 29 septembrie 2021, ora 12.00

Proba interviului: 05 octombrie 2021, ora 10.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 20 septembrie 2021 (inclusiv) ora 16:45, în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 13.09.2021-20.09.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

 

Borboly Csaba

Președinte

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

Direcția resurse umane și comunicare

 

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția arhitect șef

Direcția resurse umane și comunicare

 

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția arhitect șef

Direcția resurse umane și comunicare

 

 • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

Direcția resurse umane și comunicare

 

 • Rezultatul final:

Direcția arhitect șef

Direcția resurse umane și comunicare