CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Secretar general al județului:

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice, științe administrative sau știinte politice;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 27 aprilie 2021, ora 12.00

Proba interviu: 04 mai 2021, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 14 aprilie 2021 (inclusiv) ora 16:45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 26.03.2021-14.04.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

 

 • Acte necesare pentru concurs se pot descărca aici, iar anexa  poate fi descărcat aici.
 • Formularul de înscriere pentru concurs se poate descărca aici.
 • Declaraţia pe propria răspundere se poate descărca aici.
 • Modelul pentru scrisoarea de recomandare poate fi descărcat aici.
 • Bibliografia poate fi descărcat aici:
 • Rezultatul selecției dosarelor:

  Secretar general al județului

 • Rezultatele probei scrise:

  Secretar general al județului

 • Rezultatele interviului:

  Secretar general al județului

 • Rezultatele finale:

  Secretar general al județului

Borboly Csaba

Președinte