Informare

Având în vedere numărul mare de înscrieri la concursurile organizate de către Consiliul Județean Harghita în data de 16 decembrie 2020 pentru ocuparea posturilor vacante, în vederea respectării măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, se modifică ora începerii probelor scrise în felul următor:

 

 • Proba scrisă: 16 decembrie 2020 , ora 11.00 pentru ocuparea funcției publice vacante:

Direcția generală economică, Biroul de analiză și sinteză :

 • Șef birou
 • Proba scrisă: 16 decembrie 2020 , ora 13.00 pentru ocuparea funcției publice vacante :

Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice, Compartimentul relații cu culte religioase:

 •       Consilier, clasa I, grad profesional principal
 • Proba scrisă: 16 decembrie 2020 , ora 15.00 pentru ocuparea funcției publice vacante :

Direcția generală administrație publică locală, Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții :

 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

 

Borboly Csaba

Președinte


CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

Direcția generală economică, Biroul de analiză și sinteză :

 • Șef birou

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani;

Direcția generală administrație publică locală, Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții :

 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant:

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Direcția generală programe, proiecte și achiziții publice, Compartimentul relații cu culte religioase:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal:

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– proba scrisă – 16 decembrie 2020, ora 12.00

– proba de interviu – 22 decembrie 2020, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 07 decembrie 2020 (inclusiv) ora 12:00, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 16.11.2020-07.12.2020.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: http://judetulharghita.ro/recrutare.html.

Relaţii suplimentare se pot obţine prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

 

Borboly Csaba

Președinte