CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, în baza art. IV alin. (2) lit. b) din OUG 34/2023 și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ:

 

 

 1. Direcția generală programe și proiecte, Compartimentul relaţii cu culte religioase

– Post unic: consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 17 octombrie 2023, ora 12.00
 • Proba interviului: 23 octombrie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 03 octombrie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 14.09.2023-03.10.2023.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

 

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Jurian Ildikó-Melinda, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail jurianildiko@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Direcția generală programe și proiecte

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală programe și proiecte

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală programe și proiecte

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală programe și proiecte

 • Rezultatul interviului:

Direcția generală programe și proiecte

 • Rezultatul final:

Direcția generală programe și proiecte

Borboly Csaba

Președinte