CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, în baza art. IV alin. (2) lit. b) din OUG 34/2023 și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ:

 

Compartimentul administrare infrastructură IT din cadrul Direcției generale patrimoniu:

 • Post unic: Consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniu de studii: științe inginerești (Domeniu fundamental), Informatică (Ramura de știință), Informatică economică (specializarea);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă – 21 august 2023, ora 12.00
 • proba de interviu – 25 august 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 07 august 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 18.07.2023-  07.08.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Veres Ingrid-Krisztina, consilier  la Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail veresingrid@judetulharghita.ro .

 

 • Atribuțiile postului

Direcția generală patrimoniu

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul interviului:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul final:

Direcția generală patrimoniu

Borboly Csaba

Președinte