CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, în baza art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023 și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ:

 

 

 1. Direcția economică, Compartimentul monitorizare organizații finanțate

– Post unic: consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 30 octombrie 2023, ora 12.00
 • Proba interviului: 03 noiembrie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 16 octombrie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 26.09.2023-16.10.2023.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

 

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Direcția economică

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția economică

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția economică

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția economică

 • Rezultatul interviului:

Direcția economică

 • Rezultatul final:

Direcția economică

Borboly Csaba

Președinte