CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Direcția juridică și administrație publică, Compartimentul comunicare și gestionare dispoziții și editarea monitoarelor oficiale

– consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 28 iulie 2022, ora 12.00

Proba interviului: 03 august 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 13 iulie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 24.06.2022-13.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția juridică și administrație publică

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția juridică și administrație publică

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția juridică și administrație publică

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția juridică și administrație publică

  • Rezultatul interviului:

Direcția juridică și administrație publică

  • Rezultatul contestației:

Direcția juridică și administrație publică

  • Rezultatul final:

Direcția juridică și administrație publică

 

Borboly Csaba

Președinte