CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Serviciul achiziții publice, Compartimentul achiziții publice

– consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 25 octombrie 2021, ora 12.00

Proba interviului: 29 octombrie 2021, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 13 octombrie 2021 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 24.09.2021-13.10.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Serviciul achiziții publice

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Serviciul achiziții publice

  • Rezultatul probei scrise:

Serviciul achiziții publice

  • Rezultatul interviului:

Serviciul achiziții publice

  • Rezultatul final:

Serviciul achiziții publice

 

Borboly Csaba

Președinte