CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

1. Compartimentul investiții drumuri județene, în cadrul Serviciului investiții drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice

 •  consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 25 iulie 2022, ora 12.00
 • Proba interviului: 29 iulie 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

2. Compartimentul investiții proprii, în cadrul Serviciului investiții edilitare și administrare drumuri județene din cadrul Direcției generale tehnice

 • consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 28 iulie 2022, ora 12.00
 • Proba interviului: 03 august 2022, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 11 iulie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 22.06.2022-11.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák Székely Judith, consilier  la Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

 

 • Atribuțiile postului

Compartimentul investiții drumuri județene

Compartimentul investiții proprii

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Compartimentul investiții drumuri județene

Compartimentul investiții proprii

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Compartimentul investiții drumuri județene

Compartimentul investiții proprii

 • Rezultatul probei scrise:

Compartimentul investiții drumuri județene

Compartimentul investiții proprii

 • Rezultatul interviului:

Compartimentul investiții drumuri județene

Compartimentul investiții proprii

 • Rezultatul final:

Compartimentul investiții drumuri județene

Compartimentul investiții proprii

Borboly Csaba

Președinte