CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Compartimentul identitate vizuală, din cadrul Direcției resurse umane și comunicare

  • Consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informaticii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– Proba scrisă – 25 iulie 2022, ora 12.00

– Proba de interviu – 29 iulie 2022, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 12 iulie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 23.06.2022-12.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Brata Judit, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1408, adresa de e-mail bartajudit@judetulharghita.ro .

Compartimentul identitate vizuală

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Compartimentul identitate vizuală

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Compartimentul identitate vizuală

  • Rezultatul probei scrise:

Compartimentul identitate vizuală

  • Rezultatul interviului:

Compartimentul identitate vizuală

  • Rezultatul final:

Compartimentul identitate vizuală

Borboly Csaba

Președinte