CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă la:

 

Direcția generală tehnică:

 • Director general

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
 • absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă – 21 noiembrie 2022, ora 12:00
 • proba de interviu – 25 noiembrie 2022, ora 10:00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, însoțite de documentele originale până la data de 09 noiembrie 2022 ora 16.45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 21.10.2022-  09.11.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Direcția generală tehnică

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul interviului:

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul final:

Direcția generală tehnică

Borboly Csaba

Președinte