CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă (În baza OUG 34/2023, post unic):

 

Direcția resurse umane și comunicare, Biroul Digitalizare și simplificare administrativă:

 – șef birou

 

Condiții de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 20 iunie 2023, ora 12.00
 • Proba interviului: 26 iunie 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății nr. 5, cod poștal: 530140, județul Harghita, însoțite de documentele originale până la data de 07 iunie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 19.05.2023 –07.06.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Șef birou

 • Bibliografie și tematică

Șef birou

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Șef birou

 • Rezultatul probei scrise:

Șef birou

 • Rezultatul interviului:

Șef birou

 • Rezultatul final:

Șef birou

 

Borboly Csaba

Președinte