CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Direcția generală programe și proiecte, Compartimentul urmărire oportunități de finanțare

– consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
  • cunoștințe de limbă engleză, nivel mediu, dovedite prin certificat/atestat
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 19 aprilie 2022, ora 12.00

Proba interviului: 28 aprilie 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 29 martie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 10.03.2022-29.03.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția generală programe și proiecte

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul interviului:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul final:

Direcția generală programe și proiecte

Borboly Csaba

Președinte