CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

1.Biroul corp control

– consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Condiții de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 17 august 2022, ora 10.00

Proba interviului: 24 august 2022, ora 10.00

 

 1. Direcția generală tehnică, Compartimentul transport în comun și control

– consilier, clasa I, grad profesional asistent

 

Condiții de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 17 august 2022, ora 13.00

Proba interviului: 24 august 2022, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 01 august 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 13.07.2022 –01.08.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Biroul corp control

Direcția generală tehnică

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Biroul corp control

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Biroul corp control

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul probei scrise:

Biroul corp control

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul interviului:

Biroul corp control

Direcția generală tehnică

 • Rezultatul final:

Biroul corp control

Direcția generală tehnică

Borboly Csaba

Președinte