ANUNŢ

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante:

 

Compartimentul  management din cadrul Direcției management și relații internaționale:

 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • proba scrisă – 16 iunie 2021, ora 12.00
 • proba de interviu – 22 iunie 2021, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 07 iunie 2021 (inclusiv) ora 16:45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 17.05.2021-07.06.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

 

 • Bibliografia poate fi descărcat aici:

Direcția management și relații internaționale

 • Tematica poate fi descărcat aici:

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul interviului:

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul final:

Direcția management și relații internaționale

           Borboly Csaba

              Preşedinte