Anunț

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1237/2021 privind stabilirea zilei de 29 noiembrie 2021 ca zi liberă, prin prezenta se prelungește perioada de depunere a dosarelor de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul amenajarea teritoriului GIS din cadrul Direcției arhitect șef, până la data de 02 decembrie, orele 16:45 .

Borboly Csaba

 președinte

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Direcția arhitect șef, Compartimentul amenajarea teritoriului GIS

– consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile urbanismului, arhitecturii sau construcțiilor;
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • Proba scrisă: 13 decembrie 2021, ora 12.00
  • Proba interviului: 20 decembrie 2021, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 29 noiembrie 2021 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 08.11.2021-29.11.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul final:

Direcția arhitect șef

Borboly Csaba

Președinte