CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante la:

 

Direcția arhitect șef, Serviciul administrație publică locală, Compartimentul petiții și informații publice:

 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Serviciul achiziții publice, Compartimentul achiziții publice:  

 • Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Pentru funcția de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Direcția arhitect șef, Serviciul administrație publică locală, Compartimentul petiții și informații publice:
  • proba scrisă – 12 ianuarie 2022, ora 11:00
  • proba de interviu – 19 ianuarie 2022, ora 10:00
 • Pentru funcția de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant la Serviciului achiziții publice, Compartimentul achiziții publice:
  • proba scrisă – 12 ianuarie 2022, ora 14:00
  • proba de interviu – 19 ianuarie 2022, ora 11:00

  

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, însoțite de documentele originale până la data de 29 decembrie 2021, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 10.12.2021-  29.12.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția arhitect șef

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția arhitect șef

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul contestației la proba scrisă:

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

Serviciul achiziții publice

 • Rezultatul final:

Direcția arhitect șef

Serviciul achiziții publice

Borboly Csaba

Președinte