CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă:

 

Biroul corp control

– Șef birou

 

Condiții de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
  • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 11 mai 2022, ora 12.00

Proba interviului: 18 mai 2022, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 27 aprilie 2022 (inclusiv), ora 16.45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 08.04.2022 –27.04.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Biroul corp control

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Biroul corp control

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Biroul corp control

  • Rezultatul probei scrise:

Biroul corp control

  • Rezultatul interviului:

Biroul corp control

  • Rezultatul final:

Biroul corp control

Borboly Csaba

Președinte