CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă:

 

Biroul corp control

– consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiții de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 

Proba scrisă: 10 mai 2022, ora 11.00

Proba interviului: 17 mai 2022, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 26 aprilie 2022 (inclusiv), ora 16.45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 06.04.2022 –26.04.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Barta Judit, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail bartajudit@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Biroul corp control

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Biroul corp control

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Biroul corp control

  • Rezultatul probei scrise:

Biroul corp control

  • Rezultatul interviului:

Biroul corp control

  • Rezultatul final:

Biroul corp control

Borboly Csaba

Președinte