CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul relații cu mass media și publicații proprii

– consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 09 mai 2022, ora 12.00

Proba interviului: 16 mai 2022, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 27 aprilie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 08.04.2022-27.04.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Jurián Ildikó Melinda, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail jurianildiko@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția resurse umane și comunicare

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul interviului:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul final:

Direcția resurse umane și comunicare

Borboly Csaba

Președinte