CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

La Compartimentul management informatic, din cadrul Direcției resurse umane și comunicare:

  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent

 

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

 

Concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 

– Proba scrisă – 08 august 2022, ora 12.00

– Proba de interviu – 12 august 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 25 iulie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 05.07.2022-25.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Jurián Ildikó-Melinda, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail jurianildiko@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția resurse umane și comunicare

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul interviului:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul final:

Direcția resurse umane și comunicare

Borboly Csaba

Președinte