CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

Direcția generală tehnică, Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri județene, Compartimentul investiții proprii:

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;

 

Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri județene:

– consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani;

 

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita” :

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiții de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ingineria mediului;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

 Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 07 iunie 2021 :

 • ora 10.00 proba scrisă pentru funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția generală tehnică, Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri județene, Compartimentul investiții proprii.
 • ora 12.00 proba scrisă pentru funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional principal, la Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri județene.
 • ora 14.00 proba scrisă pentru funcția publică de execuție consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”.

Proba interviu:  11 iunie 2021, ora 10.00.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 26 mai 2021 (inclusiv) ora 16:45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 07.05.2021-26.05.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita, respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ :

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

 

 • Bibliografia poate fi descărcat aici:

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții proprii

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții drumuri județene

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”

 • Tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții proprii

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții drumuri județene

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții proprii

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții drumuri județene

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții proprii

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții drumuri județene

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”

 • Rezultatul interviului:

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții proprii

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții drumuri județene

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”

 • Rezultatul final:

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții proprii

Direcția generală tehnică, Compartimentul investiții drumuri județene

Direcția arhitect șef, Compartimentul implementarea proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Harghita”

 

Borboly Csaba

Președinte