ANUNȚ DE PRELUNGIRE

A PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

 

 

Având în vedere faptul că zilele 23 ianuarie 2023 și 24 ianuarie 2023 sunt declarate zile libere legale, vă înștiințăm că se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură până la data de 25 ianuarie 2023 inclusiv, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul de colaborare interjudețeană și secretariat ATOP, în cadrul Serviciului administrație publică locală, din cadrul Direcției arhitect șef.

 

Borboly Csaba

președinte

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă,

 în baza OUG 80/2022  

 

Direcției arhitect șef, Serviciul administrație publică locală, Compartimentul de colaborare interjudețeană și secretariat ATOP:

– post unic: consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 07 februarie 2023, ora 12.00

Proba interviului: 13 februarie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 23 ianuarie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 04.01.2023-23.01.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția arhitect șef

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul final:

Direcția arhitect șef

Borboly Csaba

Președinte