ANUNȚ DE PRELUNGIRE

A PERIOADEI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

 

 

Având în vedere faptul că zilele 23 ianuarie 2023 și 24 ianuarie 2023 sunt declarate zile libere legale, vă înștiințăm că se prelungește perioada de depunere a dosarelor de candidatură până la data de 25 ianuarie 2023 inclusiv, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul urmărire oportunități de finanțare, din cadrul Direcției generale programe și proiecte.

 

Borboly Csaba

președinte

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă,

 în baza OUG 80/2022  

 

Direcția generală programe și proiecte, Compartimentul urmărire oportunități de finanțare

– post unic: consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 06 februarie 2023, ora 12.00

Proba interviului: 10 februarie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 23 ianuarie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 04.01.2023-23.01.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția generală programe și proiecte

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul interviului:

Direcția generală programe și proiecte

  • Rezultatul final:

Direcția generală programe și proiecte

Borboly Csaba

Președinte