CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante:

 

Direcția arhitect șef, Compartimentul urbanism

– referent, clasa III, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 

Proba scrisă: 05 iulie 2021, ora 12.00

Proba interviului: 09 iulie 2021, ora 10.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 22 iunie 2021 (inclusiv) ora 16:45, în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 02.06.2021-22.06.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

  • Bibliografia poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

 

  • Tematica poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

 

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția arhitect șef

 

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția arhitect șef

 

  • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

 

  • Rezultatul final:

Direcția arhitect șef

 

 

Borboly Csaba

Președinte