CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante la:

 

Direcția generală tehnică, Serviciul investiții edilitare și administrare drumuri județene, Compartimentul investiții proprii:

 

– Consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Inginerie civilă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă – 02 noiembrie 2021, ora 12.00
  • proba de interviu – 08 noiembrie 2021, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 18 octombrie 2021 ora 16.45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 29.09.2021-  18.10.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul interviului:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul final:

Direcția generală tehnică

Borboly Csaba

Președinte