CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

 

 1. Compartimentul de elaborare proiecte de investiții, din cadrul Direcției generale programe și proiecte

– Referent, clasa III, grad profesional superior

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani.

 Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

 1. Compartimentul de elaborare proiecte de investiții, din cadrul Direcției generale programe și proiecte

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 01 august 2022, ora 12.00

Proba interviului: 05 august 2022, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 18 iulie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 27.06.2022-18.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Referent, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Referent, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Referent, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 • Rezultatul probei scrise:

Referent, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 • Rezultatul interviului:

Referent, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional superior

 • Rezultatul final:

Referent, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Borboly Csaba

Președinte