CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante:

 

Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională:

  • consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;

 

Concursul pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– Proba scrisă – 28 aprilie 2022, ora 12.00

– Proba de interviu – 04 mai 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 20 aprilie 2022 (inclusiv), în termen de 8 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 13.04.2022-20.04.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

  • Atribuțiile postului

Direcția resurse umane și comunicare

  • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul interviului:

Direcția resurse umane și comunicare

  • Rezultatul final:

Direcția resurse umane și comunicare

Borboly Csaba

Președinte