CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante:

 

Direcția architect șef, la Serviciul administrație publică locală, Compartimentul relaţii publice în zona Gheorgheni:

 Consilier, clasa I, grad profesional principal

Condiții de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 24 octombrie 2022, ora 12.00
 • Proba interviului: 28 octombrie 2022, ora 10.00

Locul de desfășurare a activității se stabilește la biroul teritorial din Gheorgheni.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 14 octombrie 2022 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 07.10.2022 –14.10.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Jurián Ildikó-Melinda, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail jurianildiko@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Direcția arhitect șef

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul final:

Direcția arhitect șef

Borboly Csaba

Președinte