CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă la:

 

Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri județene:

  • Consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă – 19 mai 2023, ora 11.00
  • proba de interviu – 25 mai 2023, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 10 mai 2023 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 03.05.2023-  10.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier  la Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro .

Direcția generală tehnică

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul interviului:

Direcția generală tehnică

  • Rezultatul final:

Direcția generală tehnică

Borboly Csaba

Președinte