CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacantă:

 

Direcția generală patrimoniu, Compartimentul administrarea patrimoniului:

 Consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiții de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 • Proba scrisă: 15 mai 2023, ora 12.00
 • Proba interviului: 19 mai 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății nr. 5, cod poștal: 530140, județul Harghita, însoțite de documentele originale până la data de 05 mai 2023 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 28.04.2023 –05.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

 • Atribuțiile postului

Direcția generală patrimoniu

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul interviului:

Direcția generală patrimoniu

 • Rezultatul final:

Direcția generală patrimoniu

Borboly Csaba

Președinte