CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice temporar vacante:

 

 1. Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri județene

Referent, clasa III, grad profesional superior

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 11 iulie 2022, ora 11.00

Proba interviului: 15 iulie 2022, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Barta Judit, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1408, adresa de e-mail bartajudit@judetulharghita.ro .

 

 1. Compartimentul protecția monumentelor și patrimoniului construit tradițional din cadrul Direcției architect șef
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior,

 

Condiţii de participare:

 • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 11 iulie 2022, ora 13.00

Proba interviului: 15 iulie 2022, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 29 iunie 2022 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 22.06.2022-29.06.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

 • Atribuțiile postului

Direcția generală tehnică

Direcția arhitect șef

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția generală tehnică

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția generală tehnică

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția generală tehnică

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul interviului:

Direcția generală tehnică

Direcția arhitect șef

 • Rezultatul final:

Direcția generală tehnică

Direcția arhitect șef

 

Borboly Csaba

Președinte