ANUNŢ

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacantă de execuție, în baza HG 1336/2022, respectiv art. IV alin. (2) din OUG nr. 34/2023, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, județul Harghita, după cum urmează:

 

– 1 post unic: Șofer, grad profesional I, la Compartimentul pentru situaţii de urgenţă, Direcția generală patrimoniu

  • 18 iulie 2023 ora 11.00 proba scrisă;
  • 21 iulie 2023 ora 11.00 proba practică: cunoștințe de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere, respectiv aptitudini de conducere a autovehiculelor;
  • 26 iulie 2023 ora 10.00 interviul;

 

Condiţii de participare:

  • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor audio-vizuale, sonorizare sau fotografiere;
  • permis de conducere: categoria B.

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, până la data de 07.07.2023 (inclusiv), ora 14.00, în perioada 26.06.2023 – 07.07.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact: Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 26.06.2023–07.07.2023
2 Selectarea dosarelor de concurs 10.07 sau 11.07.2023
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 10.07 sau 11.07.2023
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 11.07 sau 12.07.2023
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 12.07 sau 13.07.2023
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 18.07.2023
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 18.07.2023
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 19.07.2023
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 20.07.2023
10 A doua probă a concursului – proba practică 21.07.2023
11 Afişarea rezultatelor la proba practică 21.07.2023
12 Contestarea rezultatelor probei practice 24.07.2023
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor probei practice 25.07.2023
14 A treia probă a concursului – interviu 26.07.2023
15 Afişarea rezultatelor la interviu 26.07. sau 27.06.2023
16 Contestarea rezultatelor probei practice 27.07. sau 28.07.2023
17 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului 28.07. sau 31.07.2023
18 Afişarea rezultatelor finale ale concursului 31.07. sau 01.08.2023

Borboly Csaba

   Preşedinte