ANUNŢ

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție, în baza prevederilor HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

– 1 post: Inspector de specialitate, grad profesional debutant: la Compartimentul  planificare urbanistică zonală, Direcția arhitect șef

–          15 iulie 2022 ora 12.00 proba scrisă

–          21 iulie 2022 ora 10.00 interviul

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 23.06.2022 – 06.07.2022 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

 

 

  • Bibliografia poate fi descărcat aici:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul selecției dosarelor:
  • Rezultatul probei scrise:
           Direcția arhitect șef
  • Rezultatul interviului:

Direcția arhitect șef

  • Rezultatul final:

Borboly Csaba

   Preşedinte