CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractuale temporar vacante

 

 • 2 posturi: Responsabil comunicare în cadrul proiectului Local Flavours – Authentic tourism based on local cultural flavours – perioadă determinată

Cerințe privind experiența profesională

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoașterea temeinică a limbilor română și maghiară (vorbit și scris, citit), cunoașterea limbii engleză;
 • cunoștințe nivel de utilizator a pachetului MS Office.

Prezintă avantaj:

 • experiență într-un post similar;
 • experiență în ceea ce privește programele de finanțare ale Uniunii Europene;
 • participarea la cursuri de formare specifice domeniului de activitate.

Competențe și abilități:

 • abilități de comunicare și inițiativă;
 • precizie, minuțiozitate în îndeplinirea datoriilor;
 • îndeplinirea sarcinilor multiple, disponibilitate pentru munca individuală și cea de echipă;
 • abilități de organizare și soluționare a problemelor;
 • personalitate responsabilă, hotărâtă;
 • flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, disponibilitate de a lucra sub presiunea timpului.

Responsabilități

 • sarcini de comunicare definite în planul de implementare a proiectului Local Flavours;
 • pregătirea și organizarea evenimentelor de presă și mass-media cu privire la proiect, inclusiv pregătirea materialelor de comunicare pentru a asigura transparența activităților (comunicate de presă, publicații ale proiectului, broșuri, apariții media, prezența pe rețelele de socializare etc.);
 • gestionarea paginilor Facebook, LinkedIn și Instagram și administrarea paginii web al proiectului;
 • participarea la evenimentele și la ședințele organizate în cadrul proiectului;
 • colaborarea cu managerul de proiect, membrii echipei de proiect și cu partenerii externi cu scopul de a îndeplini activitățile proiectului;
 • participarea la activitățile de promovare a proiectului;
 • verificarea utilizării corecte a elementelor vizuale ale proiectului în conformitate cu regulile de identitate vizuală ale programului.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 • proba scrisă va avea loc la data 08 septembrie 2021, ora 12.00;
 • proba de interviu va avea loc la data de 14 septembrie 2021, ora 10.00;

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 30 august 2021 (inclusiv) ora 16:45 – în perioada 24.08.2021 – 30.08.2021, ora 16.45.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–207700 interior 1408 sau 1406.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

 

 

Borboly Csaba

Președinte