CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii Nr. 5

Organizează examen pentru 2 (două) locuri  în vederea promovării în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita

  

 1. Direcția resurse umane și comunicare, Compartimentul organizare evenimente și implementare programe:
 • Din postul contractual de Inspector de specialitate, grad profesional II, în postul contractual de Inspector de specialitate, grad profesional I;

 

 1. Direcția management și relații inetrnaționale, Compartimentul management:
 • Din postul contractual de Inspector de specialitate, grad profesional I, în postul contractual de Inspector de specialitate, grad profesional IA;

 

Condiţii de participare:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei contractuale din care promovează;
 • să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Proba scrisă  va avea loc la data de 07 noiembrie 2022, ora 12.00  la sediul Consiliului Judeţean Harghita.

Dosarele de înscriere pentru concursul se depun la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesionale din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul 126, în perioada : 21 octombrie 2022  –  27 octombrie 2022.

În vederea participării la examen, candidatul trebuie să prezinte la înscriere  următoarele acte:

 • cererea de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituției,
 • adeverinţă eliberată de către Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională în vederea atestării vechimii în gradul profesionale din care  se promovează,
 • copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro

 • Bibliografia și tematica poate fi descărcat aici:

Direcția resurse umane și comunicare

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul selecției dosarelor:

Direcția resurse umane și comunicare

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul probei scrise:

Direcția resurse umane și comunicare

Direcția management și relații internaționale

 • Rezultatul final:

Direcția resurse umane și comunicare

Direcția management și relații internaționale

Borboly Csaba

Preşedinte