EXAMEN DE PROMOVARE

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita organizează un examen de promovare în vederea promovării în grad profesional în cadrul instituţiei, pentru:

 

Compartimentul de Organizare

Funcția Inspector de specialitate S, din grad profesional I. în  Inspector de specialitate S, grad profesional IA, din cadrul.

Compartimentul Economico – Administrativ

Funcția Inspector de specialitate S, din grad profesional I în  Inspector de specialitate S, grad profesional IA, din cadrul

 

Condiţii de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

– candidatul trebuie să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

 

Examenul de promovare va avea loc la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita la data de 11. aprilie 2022, începând cu ora 10,00.

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise, conform listei subiectelor stabilite de comisia de examinare.

Dosarele de înscriere pentru examenul de promovare se depun la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita până la data de 30. martie 2022, ora 16.

 

Bibliografie

  1. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare
  2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare cu Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ
  3. Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificările si completările ulterioare
  4. Legea 544/2001, actualizata 2016, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare
  5. Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare
  6. Ordinul nr. 2883 din 15 decembrie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale

 

 

Bartalis Izabella

Manager

 

Odorheiu Secuiesc, 23.03.2022