Consiliul Județean Harghita, a demarat azi, 20 ianuarie, sub forma unui webinar de achiziții publice, desfășurat online, prima sesiune de informare cu privire la modificările legislative în domeniul achizițiilor publice pentru a sprijini operatorii economici în a participa la procedurile de atribuire organizate de autoritățile contractante.

“Doresc ca toate firmele din județul Harghita, indiferent de mărime, să participe la procedurile de atribuire derulate de Consiliul Județean Harghita, instituții subordonate sau alte autorități publice locale, deoarece astfel își pot planifica bugetele și activitatea și noi ca beneficiari ne putem acoperi necesitățile de bunuri, servicii și lucrări. Este un proces de tip win-win, și îi încurajez să se înscrie pe platforma consiliului județean astfel vor primi notificări cu privire la achizițiile derulate de instituție. Prin participarea unui număr mai mare de societăți ne așteptăm și la îmbunătățirea calității serviciilor. Suntem cea mai bună Unitate de Achiziții Publice Centralizate și acest lucru se datorează activității echipei de un înalt profesionalism, deoarece se pune accentul pe respectarea legii, calitate și eficiență” a apreciat Borboly Csaba, președintele  Consiliului Județean Harghita.

Pe parcursul webinarului participanților le-au fost aduse la cunoștință modificările privind legislația în domeniul achizițiilor publice, în particular achizițiile directe, modalitatea de prezentarea a ofertelor și formele de participare la procedurile de atribuire.

Groza Noémi, Șef Serviciu Achiziții Publice, i-a încurajat pe operatorii economici să fie deschiși la oportunitățile oferite de Consiliul Județean Harghita, în acest sens apreciind “ Am început o activitate de consultare a pieței cu scopul de a stabili cât mai corect valorile și specificațiile tehnice ale serviciilor, lucrărilor și bunurilor ce constituie obiectul achizițiilor publice. Vă încurajez să participați la aceste consultări de piață care se regăsesc pe site-ul SEAP , deoarece orice informații furnizate sunt confidențiale și anonimizate, scopul Unității de Achiziții Publice Centralizate fiind de a avea o imagine corectă a pieței. Dorim să creăm achiziții care să acopere pe deplin necesitatea autorității contractante și să le dăm astfel posibilitatea operatorilor economici de a identifica nevoile noastre concrete.  În acest sens stimulăm și piața să se dezvolte”.

Platforma Consiliului Județean Harghita dedicată achizițiilor publice  poate fi accesată aici:

http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/ro

Miercurea Ciuc, 20 ianuarie 2022