A avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Harghita, joi, 3 iunie, în format online, pe ordinea de zi aflându-se asocierea cu municipiul Gheorgheni pentru mai multe proiecte de dezvoltare, alocarea a 6% din impozitul pe venit pentru localități, aprobarea programului Academia și a programului de săpături arheologice precum și un proiect de susținere a Asociația Handicapaților Fizici din județul Harghita pentru construirea unui centru cu ateliere destinat persoanelor cu dizabilități motorii.

Potrivit primarului municipiului Gheorgheni, Csergő Tibor, asocierea Consiliului Județean cu municipalitatea reprezintă o oportunitate pentru dezvoltare, drumul de tranzit pentru traficul greu fiind o necesitate pentru a decongestiona centrul orașului și pentru fluidizarea traficului. Drumul de ocolire se va realiza în zona Stației  Petrom – Gara CFR –ieșirea din oraș spre localitatea Valea Strâmbă.

Totodată, din 6% impozit pe venit vor fi alocate sume municipiului Gheorgheni pentru modernizarea străzilor, eficientizarea energetică a internatului Colegiului Tehnic ”Batthányi Ignác” și pentru extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu apă, precum și pentru localități, astfel, Corbu va primi pentru reabilitare și modernizare DJ174B, Tulgheș pentru amenajarea curții interioare a școlii, Gălăuțaș, pentru modernizare drumuri, Subcetate pentru înființare sisteme de alimentare cu apă, Borsec, pentru reabilitarea dispensarului medical, Ciumani, pentru reabilitarea sediului primăriei și Voșlăbeni, pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru înființarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale.

 Pentru investiții în sistemele de apă și canalizare, vor fi alocate în zona Odorhei, din cei 6% impozit pe venit, sume către localitățile Lupeni, Feliceni, Căpâlnița și localitatea Merești va primi pentru modernizarea rețelei de drumuri.

Pentru sprijinirea cercetărilor arheologice în zona Ciuc, Odorhei, Cristur şi Gheorgheni, și pentru promovarea valorilor patrimoniului cultural, în colaborare cu Muzeul Haáz Rezső, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Muzeul Molnár István și Muzeul Tarisznyás Márton, a fost aprobat pentru derulare programul destinat săpăturilor arheologice.

Totodată a fost aprobat sprijinul financiar ce urmează a fi acordat Asociației Handicapaților Fizici din județul Harghita pentru achiziția și renovarea spațiului în care-și desfășoară activitatea în vederea realizării unui centru cu ateliere destinate persoanelor cu dizabilități motorii.

În cadrul ședinței a fost aprobat și programul de transport public județean care va include 3 noi trasee, unul dintre acestea fiind spre Ghimeș.

La finalul ședinței, președintele consiliului județean, Borboly Csaba, a atras atenția asupra importanței unei decizii echilibrate în ceea ce privește alocarea resurselor financiare către localități și gestionarea acestor sume cu precauție.

Miercurea Ciuc, 3 iunie 2021