ANUNŢ DE PARTICIPARE

2023

Ghidul solicitantului

Cererea de finanțare

Autoritatea contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr.5, Cod Fiscal: 27666281

Scopul finanţării: Finanţarea şi promovarea asociaţiilor profesionale legal înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi al dezvoltării rurale conform

Strategiei de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe perioada 2021-2030. Capitolul II, și a Statutului asociației, art.9.

Solicitanţii pot fi: asociaţiile crescătorilor  de animale conform legii, înregistrate în judeţul Harghita, ale căror sediu se află pe teritoriul consiliilor locale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita sau sunt de interes judeţean.

Tipuri de cheltuieli pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

  • finanţarea echipamentelor punctelor de colectare a laptelui aflând în stadiul final (tancuri de răcire, aparatură pentru stabilirea calităţii laptelui, calculatoare, imprimante, programe pentru monitorizarea cotelor de lapte, tocatori resturi vegetale(pentru pasuni), cîntar animale, stand de contenție bovine, extractor viței, masina de tuns oi, achiziționare de animale de rasă etc.

Suma pevăzută pe anul 2023 este de 80000  lei

Finanţarea nerambursabilă acordată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Hargita nu poate fi mai mare decât 49 % din suma totală în proiect.

Solicitarea finanţării nerambursabile: : Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile – Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare – se pot procura prin e-mail: karikascsilla@judetulharghita.ro, sau puteți descărca de pe site-ul consiliului județean Harghita.

 

Data limită de depunere a proiectelor este 29.09.2023, ora 12:00, la sediul asociaţiei, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr.5, camera 244/B.

 

Miercurea Ciuc, 04.09.2023

Director executiv

László Csongor

Programele arhivate se pot vizualiza aici

Go to Top