Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita,

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere,

în baza HG 286/2011, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

 

  1. Director tehnic, cu norma întreagă (de 8 ore/zi)
  •  20.04.2022, ora 12.00 proba scrisă
  •  28.04.2022, ora 10.00 proba interviu

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare minimum 1 an
  • permis de conducere categoria B
  • cunoștințe de limbă engleză

Dosarele de concurs se depun la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 29.03.2022 – 11.04.2022 (inclusiv), până la ora 16:45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Munții Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin e-mail: garbekinga@judetulharghita.ro.

Anexa Bibliografie

Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 29.03.2022–11.04.2022
2 Selectarea dosarelor de concurs 12.04-13.04.2022
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 12.04.-13.04.2022
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 13.04.-14.04.2022
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selecției dosarelor de concurs, listelor nominale ale candidaţilor admişi 14.04.2022
6 Prima probă a concursului – proba scrisă 20.04.2022
7 Afișarea rezultatelor probei scrise 21.04.2022
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 26.04.2022
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 27.04.2022
10 A doua probă a concursului – interviu 28.04.2022
11 Afişarea rezultatelor la interviu 29.04.2022
12 Contestarea rezultatelor interviului 02.05.2022
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviului şi a rezultatelor finale ale concursului 03.05.2022

Borboly Csaba

   Preşedinte