Așa cum nici doi copii nu sunt la fel, nu există nici două căi de învățare identice

A fost finalizată programa de matematică în cadrul proiectului Learn Then Play (LTHP)

 

Ca rezultat al evaluărilor în cadrul grupurilor-țintă, a fost elaborată curricula de matematică în cadrul proiectului LTHP. Datorită metodologiei inovatoare, focusată pe educația diferențială, elevii parcurg diferite căi de învățare adaptive, în funcție de succesul soluționării problemelor primite.

 

De ce e LTHP diferit? Listă de sarcini vs. Sistem de sarcini

Trasee adaptate pe baza nivelului de învățare/abilităților fiecărui elev: în locul unei liste de probleme deja pregătite, elevii pot alege – pe baza cunoștințelor și abilităților, dintr-un sistem de sarcini care cuprinde 1500 probleme și 18 videoclipuri explicative.

Baza diferențierii este faptul că aplicația replanifică în mod constant traseul de învățare, în funcție de abilitatea utilizatorului de a rezolva o problemă sau nu. Astfel, dacă reușește să rezolve o sarcină, atinge un nou nivel, iar dacă nu o poate rezolva, deși primește asistență în aplicație, coboară un nivel.

Cele 13 domenii care cuprind materialul gimnazial și materialul necesar admiterii în ciclul liceal, sunt structurate pe baza a 5 niveluri de dificultate, începând de la cele mai ușoare, până la sarcini complexe, de nivelul competițiilor.

Grupul-țintă:

Scopul este să fie îndeplinite cerințele existente la acest nivel de studii în toate cele trei regiuni participante, pe baza cerințelor de admitere în ciclul liceal din Ungaria, sistemului de evaluare a competențelor după terminarea ciclului primar în clasa a IX-a, în cazul sistemului din Slovacia și evaluării naționale pentru cei din clasa a VIII-a, în cazul utilizatorilor din România.

Conținutul este structurat pe 3 subiecte: numere, operații, scalare, combinatorică; grafice, diagrame, serii, geometrie plană, unghiuri, sisteme de coordonate; geometrie spațială, divizibilitate și pe 5 niveluri de dificultate – nivelurile de dificultate se bazează aproximativ pe note: simplu, mediu, greu, avansat, competiție; un total de 1.500 de probleme de matematică;18 videoclipuri tematice.

 „Deși nu este de competența Consiliului Județean Harghita, întotdeauna am făcut din problema educației o prioritate, întrucât viitorul copiilor noștri este important pentru noi toți, iar educația este una dintre pietrele de temelie ale acestuia. Consider că trebuie îmbinăm metodele tradiționale cu metodele inovatoare, pentru că astfel putem să facem mai atractivă educația pentru copii. Să nu uităm cât de diferiți au fost ultimii doi ani pentru sistemul de învățământ și pentru profesori. De aceea susținem dezvoltarea educației digitale, care nu trebuie confundată cu educația online, pentru care s-a constituit deja un grup de lucru la nivelul consiliului județean, și prin care dorim să implementăm dezvoltarea infrastructurii județene și recalificarea cadrelor didactice, din fonduri UE. De aceea considerăm importante toate inițiativele,  inclusiv aplicația implementată în cadrul proiectului Learn Then Play” a apreciat Borboly Csaba, președintele consiliului județean.

Mai multe informații cu privire la proiect pot fi lecturate aici: https://learnthenplay.hu/en/#pll_switcher

Miercurea Ciuc, 19 noiembrie 2021