Consiliul Județean Harghita, prin programele sale, sprijină și promovează demersurile privind păstrarea și promovarea identității culturale

 „ Prin intermediul programelor derulate încercăm să acordăm  sprijin celor care și-au stabilit ca scop păstrarea și promovarea identității naționale și culturale. Prin acest demers promovăm județul Harghita, multiculturalismul și multitudinea de culori etnice prin portul popular tradițional specific fiecărei naționalități conlocuitoare reprezintă un pașaport care transcende timpul”, a afirmat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Consiliului Județean Harghita face un apel pentru depunerea de proiecte a căror beneficiari pot fi persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate sau recunoscute în condițiile legii române, care depun o ofertă culturală în vederea confecționării/ achiziționării de elemente de port popular și a costumelor tradiționale , cu scopul stimulării și promovării culturii în județul Harghita.

Data limită de încărcare a ofertelor culturale este 5 mai 2021, orele 12:00, pentru mai multe informații ofertanții putând apela la persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308, e-mail salamonendre@hargitamegye.ro.

 Informații referitoare la acest program și detaliile privind ghidul solicitantului și modalitatea de încărcare a ofertei pot fi găsite accesând link-ul: http://bit.ly/anuntportpopular

Programul poate servi ca o oportunitate pentru reînnoirea sau extinderea colecțiilor deținute de ansamblurile populare din cadrul școlilor, grădinițelor din județ, crescând astfel și interesul tinerilor pentru conservarea tradițiilor locale.

Miercurea Ciuc, 8 aprilie 2021