ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2023

 

Cerere de plată

Lista proiectelor câștigătoare

Proiecte depuse

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care își desfășoară proiectul cultural pe raza administrativ-teritorială a județului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru: Proiecte cu caracter cultural, organizate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz.

5. Suma aprobată: 140.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2023.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile va fi încărcată pe platforma online www.judetulharghita.ro/proiecte, după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică calificată și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la ianovitsistvan@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 22 mai 2023, orele 12:00.
Solicitantul poate trimite prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita propunerea de proiect și pe suport de hârtie, în condițiile legii, semnat cu semnătură olografă, data limită de depunere 22 mai 2023, orele 12:00.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro., persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro