ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii de romi din judeţul Harghita pe anul 2024

 

Lista proiectelor câștigătoare

Ghidul solicitantului

Oferta culturală

 

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care organizează și derulează diferite proiecte culturale destinate comunităților de romi din județul Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Proiecte cu caracter cultural, organizate de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care organizează și derulează diferite proiecte culturale destinate comunităților de romi din județul Harghita.

5. Suma aprobată: 80.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2024.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile va fi încărcată pe platforma online https://palyazatiprogramok.hargitamegye.ro, după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la ianovitsistvan@hargitamegye.ro. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 28 martie 2024, orele 12:00.

Ofertele culturale pot fi trimise și prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita pe suport de hârtie, semnat cu semnătură olografă, data limită de primire la registratură fiind 28 martie 2024, orele 12:00.

8.Solicitarea finanțării nerambursabile:
Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207745, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro.