ANUNȚ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2023 în județul Harghita

 

Lista proiectelor câștigătoare

Proiecte depuse

Ghidul solicitantului

Cerere de finanțare

 

1. Autoritate Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: Persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care își desfășoară proiectul cultural.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea porturilor populare/elementelor de port popular și a costumelor tradiţionale depuse de persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, menționate ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.
Beneficiarii finanțărilor în mod obligatoriu trebuie să prezinte porturile populare și a costumelor tradiţionale confecționate/achiziționate în cadrul unor evenimente culturale, organizate în perioada derulării proiectului.
5. Suma aprobată pentru Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2023 în județul Harghita: 300.000 lei.
6. Durata programului: anul 2023.
7. Locul și data limită de încărcare a proiectelor culturale:
Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile va fi încărcată pe platforma online www.judetulharghita.ro/proiecte, după descărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF, care va fi semnat cu semnătură electronică calificată și va fi reîncărcat pe platforma sus-menționată. Totodată va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la salamonendre@hargitamegye.ro. Data limită de încărcare este 24 mai 2023, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.
Solicitantul poate trimite prin poștă la Registratura Consiliului Județean Harghita propunerea de proiect și pe suport de hârtie, în condițiile legii, semnat cu semnătură olografă.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se regăsește pe site-ul www.judetulharghita.ro. Informații suplimentare: persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308, e-mail salamonendre@hargitamegye.ro