Program special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare – 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita

Ghidul solicitantului

  1. Autoritate Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
  2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
  3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare    ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

  1. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Proiecte privind confecţionarea/achiziţionarea porturilor popular/elementelor de port popular și a costumelor tradiţionale depuse de persoanele fizice și juridice menționate ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.

Beneficiarii finanțărilor în mod obligatoriu trebuie să prezinte porturile popular și a costumelor tradiţionale confecționate/achiziționate în cadrul unor evenimente culturale, organizate în perioada derulării proiectului.

 

  1. Suma aprobată pentru Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita: 250.000 lei.
  2. Durata programului: anul 2021.
  3. Locul și data limită de încărcare ale ofertelor culturale:

Oferta culturală va fi semnată cu semnătură electronică, apoi va fi încărcată pe platforma online, iar după încărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF cu toate informațiile relevante ale cererii de finanțare, care va fi semnat electronic și va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la salamonendre@hargitamegye.ro. Data limită de încărcare este 5 mai 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

 

  1. Solicitarea finanţării nerambursabile: Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308, e-mail salamonendre@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.