Program cultural – 2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2022

Ghidul solicitantului

 

 1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
 2. Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Harghita.
 3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 1. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,
 • sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu în limita unui procent de 20% din totalul finanțării nerambursabile acordate pentru achiziția instrumentelor muzicale,
 • sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale județului Harghita,
 • sprijinirea activității formațiilor muzicale, a diferitelor arte interpretative din județul Harghita,
 • programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii,
 • sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor,
 • organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții prezintă cele învățate,
 • sprijinirea activității caselor muzeale.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita.

 1. Suma aprobată: 400.000 lei.
 2. Durata programului: anul bugetar 2022.
 3. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Oferta culturală va fi semnată cu semnătură electronică, apoi va fi încărcată pe platforma online iar după încărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF cu toate informațiile relevante ale ofertei culturale, care va fi semnat electronic și care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la ianovitsistvan@hargitamegye.ro. Data limită de încărcare este 24 martie 2022, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

 

Riscul încărcării propunerilor de proiecte pe platforma online, cu respectarea termenului limită prevăzut mai sus, este în sarcina exclusivă a solicitantului.

Prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată a modificările şi completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

 

 1. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro și de pe site-urile www.judetulharghita.ro.