Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor – 2021

ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2021

Ghidul solicitantului

  1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
  2. Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.
  3. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

– sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;

– sprijinirea desfășurării activităților educaționale remediale destinate familiilor în vederea combaterii sărăciei;

– sprijinirea organizării unor evenimente pentru copiii din judeţ;

– sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;

– susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

  1. Suma aprobată pe anul 2021: 70.000 lei
  2. Durata programului: anul 2021.
  3. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect va fi semnată cu semnătură electronică, apoi va fi încărcată pe platforma online, iar după încărcare va fi creat în cadrul platformei sus-menționate un fișier în format PDF cu toate informațiile relevante ale cererii de finanțare, care va fi semnat electronic și va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro și la salamonendre@hargitamegye.ro. Data limită de încărcare este 17 mai 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308, adresa de e-mail salamonendre@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.