ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de cooperare al Consiliului Județean Harghita în vederea sprijinirii unor activități ale cultelor religioase, pe anul 2021

 

Lista proiectelor câștigătoare

 

  1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207720, fax 0266-207703.
  1. Solicitanţii pot fi: cultele religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
  1. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
  • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  1. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi întreprinse în judeţul Harghita, care vizează:

 Solicitanții trebuie să corespundă concomitent următoarelor criterii:
–  În cadrul programului vor fi finanțate acțiuni și evenimente organizate în perioada 1 iulie – 30 noiembrie;
– Vor fi finanțate numai evenimentele cu caracter județean și cu un buget mai mare de 15.000 lei;

– Contribuția proprie este de minimum 35%.

  1. Durata programului: anul 2021.
  1. Locul și data limită de depunere a formularelor de solicitare:

Solicitantul va depune formularul de solicitare în format electronic (format scanat pdf.) la adresele de e-mail info@hargitamegye.ro sau  info@judetulharghita.ro și ferencztunde@hargitamegye.ro .

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare online: 29 aprilie 2021, ora 12,00.

 

  1. Formularul de solicitare:

– se poate procura de la biroul 206 al Consiliului Județean Harghita sau de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte/  . Persoana de contact: Ferencz Tünde, telefon: 0266-207700, (interior: 1311), e-mail: ferencztunde@hargitamegye.ro.